CO ROBIMY

 

Tworzymy wspólnotę, która bardzo mocno i wyraźnie wpisuje się w życie naszej parafii.
Starając się realizować nadrzędne cele całego ruchu Odnowy w Duchu Świętym posługujemy w parafii i poza nią.

Oto niektóre z naszych posług:

przygotowujemy oprawę liturgiczną podczas każdej poniedziałkowej Mszy Świętej o godz. 18.00
• w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, przez godzinę, adorujemy Najświętszy Sakrament w ciszy
• w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca Msza Święta jest odprawiana w podanej przez nas intencji
• członkowie wspólnoty mogą podjąć zobowiązania radykalnego, chrześcijańskiego stylu życia, zawarte w regule: „Nasze Credo” (patrz odnośna zakładka)
• prowadzimy nauczanie związane z podejmowaniem „Naszego Credo” w innych wspólnotach Odnowy w Duchu Świętym na terenie całej diecezji
• pogłębiamy naszą wiarę poprzez uczestnictwo w rekolekcjach wakacyjnych, dniach skupienia, czuwaniach i innych formach organizowanych przez Odnowę w Duchu Świętym
• bierzemy udział (każdego roku, w maju) w Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze
• odmawiamy różaniec w intencji wspólnoty (każdego tygodnia inna osoba)
• corocznie, w przeddzień Pięćdziesiątnicy, organizujemy czuwanie modlitewne w Parafii
• podejmujemy codzienną, osobistą modlitwę za kapłanów tzw. Apostolat „Margaretka”
• podejmujemy duchową adopcję dzieci, młodzieży z Afryki (finansowanie ich nauki)
• podejmujemy corocznie duchową adopcję Dziecka Poczętego
• podjęliśmy duchową adopcję 9 sióstr misjonarek ze Zgromadzenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza
• prowadzimy posługę wolontariacką w Domu Pomocy Społecznej "Dom z Sercem" w Komorowie
• systematycznie spotykamy się w małych grupach, by dzieląc się życiem, wzajemnie wspierać się i umacniać obecnością Boga w naszej codzienności
• organizujemy lub współorganizujemy Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym (w naszej lub sąsiednich parafiach)
• przygotowujemy czuwania, adoracje, apele, pielgrzymki i inne formy wg. potrzeb parafii i wspólnoty
• służymy modlitwą wstawienniczą, podejmowaną w intencjach wszystkich chętnych, którzy się do nas zgłoszą
• grupa muzyczna podejmuje oprawę liturgiczną na Mszach Świętych, pielgrzymkach, na prośbę osób zainteresowanych oraz w innych parafiach na zaproszenie duszpasterzy
• finansujemy bilbordy ewangelizacyjne umieszczane na dzwonnicy (zmieniane co miesiąc)
• przygotowujemy dekorację jednego z ołtarzy na procesję Bożego Ciała
• bierzemy udział w kwestach okolicznościowych w parafii na prośbę ks. proboszcza
• redagujemy tablicę informacyjno - ewangelizacyjną przy kościele

DIAKONIE:
Diakonia rozeznająca – spotkania w każdy czwartek o godz. 18.00. Zajmuje się słuchaniem, rozeznawaniem i przekazywaniem słów, które kieruje do nas Pan Bóg. Osoby powołane do posługi w tej diakonii w sposób szczególny wezwane są do otwartości na natchnienia Ducha Świętego. Rozeznają Słowo Boże na spotkanie modlitewne oraz sytuację egzystencjalną wspólnoty.
Diakonia modlitwy wstawienniczej – spotkania w każdy czwartek o godzinie 19.30. w sali parafialnej. Podejmuje modlitwę za każdą osobę (nie tylko ze wspólnoty) i jej intencje, która zwróci się z prośbą o taką modlitwę.
Diakonia liturgiczna – czuwa nad tym, aby na każdej Mszy Świętej była podjęta służba liturgiczna (czytania, dary, komentarze, itp.)
Diakonia muzyczna – spotkania w każdą niedzielę o godz. 18.00 i każdy poniedziałek o godz. 17.00. Prowadzi modlitwę śpiewem na spotkaniach modlitewnych, przygotowuje oprawę muzyczną na Mszę Świętą. Modlitwa śpiewem ożywia spotkania, czyni je bardziej radosnymi, spontanicznymi, jednoczącymi wspólnotę.
Diakonia modlitwy SOS – skupia osoby podejmujące modlitwę w nagłej potrzebie lub w intencjach indywidualnych osób. Z prośbą o modlitwę można zwrócić się w każdej chwili będąc pewnym, że zostanie ona podjęta.

 

www.odnowa.ostrow-maz.pl