Fundacja WYTCHNIENIE


W dniu 10 kwietnia 2012 r. w Godzinie Miłosierdzia członkowie Rady Pastoralnej podpisali w kancelarii notarialnej akt notarialny powołujący do istnienia

FUNDACJĘ KATOLICKIEJ ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM
W DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ "WYTCHNIENIE".

Została powołana RADA FUNDACJI w skład której weszli:

Ks. Adam Ulatowski – Przewodniczący Rady Fundacji (Łapy)
Ks. Wojciech Nowacki (Zambrów)
Dorota Śledzińska (Ostrołęka)
Andrzej Kalata (Ostrów Maz.)
Jerzy Gabrysiak (Rudka)
Joanna Godlewska (Zambrów)
Katarzyna Sadowska (Zambrów)
Kinga Domalewska (Wyszków)

Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu – Elżbieta Michalik (Ostrów Maz.)
Wiceprezes – Wojciech Śliwowski (Łapy)
Sekretarz- Andrzej Falkowski (Łapy)


Więcej na diecezjalnej stronie Odnowy w zakładce Fundacji >>TUTAJ<<

Ze względów organizacyjnych mamy 3 konta - wszystkie są kontami fundacji i służą celom statutowym.
Nasze konta:

07 8757 0001 0003 6849 2000 0010- wpłaty ogólne, darowizny
28 8757 0001 0003 6849 2000 0020 - wpłaty na dom rekolekcyjny
49 8757 0001 0003 6849 2000 0030 - wpłaty na rekolekcje

Obie nazwy Fundacji - pełna i skrócona - są właściwe i można się nimi posługiwać.
Dla osób pragnących skorzystać z ulgi podatkowej w danych przelewu należy umieścić:
Fundacja Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Łomżyńskiej "WYTCHNIENIE"
lub
Fundacja " WYTCHNIENIE"
oraz
18-400 Łomża
KRS 0000418164
NIP 7182136908

tytuł przelewu:
darowizna na cele kultu religijnego, (nazwa grupy, miejscowość)

Najwłaściwsze byłoby konto nr 1 lub 2 ale wpłata na konto nr 3 - nie spowoduje problemów.

Jeśli wpłata będzie od wspólnoty prosimy o wpisanie:
darowizna na działalność statutową Fundacji oraz nazwę grupy i miejscowość

W roku 2018 łomżyńskie grupy Odnowy w Duchu Świętym pozyskały dom w Widźgowie z przeznaczeniem na Dom Rekolekcyjny. W domu należy wykonać szereg prac remontowych, aby zaczął on  pełnić funkcję, do której jest przeznaczony. Wszystkim, którzy pragną wesprzeć finansowo to dzieło prosimy o wpłacanie na wyżej wymienione konta. Można też wspierać poprzez przekazywanie różnych mteriałów budowlanych lub remontowych. Kontakt ze wspólnotą lub prezesem fundacji Wytchnienie.
Wszystkie sprawy dotyczące fundacji oraz wpłat na konto prosimy uzgadniać
z Prezesem Fundacji - Elą Michalik

 

www.odnowa.ostrow-maz.pl