HISTORIA ODNOWY


W pierwszych wiekach chrześcijaństwa otwieranie się na Ducha Świętego było powszechnym doświadczeniem. Uzdalniało ono do gorliwego świadczenia o Chrystusie Zmartwychwstałym.

HISTORIA

Odnowa w Duchu Świętym (zwana też Odnową Charyzmatyczną) nie ma formalnego założyciela. Początki ruchu w Kościele Katolickim wiąże się z modlitwą o odnowienie wiary kilkunastoosobowej grupy amerykańskich studentów. W 1967r. przeżyli oni zaskakujące dla nich samych doświadczenie „wylania" Ducha Świętego, które zaowocowało licznymi nawróceniami i rozwojem grup modlitewnych.
Radykalizm życia i determinacja chrześcijańska członków tych grup oraz świadome korzystanie z charyzmatów w dziele ewangelizacji, skłoniły papieża Pawła VI do wnikliwego przyjrzenia się temu zjawisku. Misję tę powierzył kardynałowi L. J. Suenens'owi (Belgia). Kardynał, wspólnie z wiodącymi teologami, opracował cykl dokumentów zakorzeniających Odnowę w tradycji i duchowości Kościoła katolickiego, upowszechnionych jako Dokumenty z Malines. Stał się też urzędowym „opiekunem ruchu charyzmatycznego" z ramienia Stolicy Apostolskiej (równocześnie osobiście w nim zaangażowany).
W Polsce Odnowa w Duchu Świętym istnieje od 1975 roku. Pierwsze grupy modlitewne powstały w Poznaniu. Warszawie. Lublinie, Białymstoku. W Łomży początek Odnowie Charyzmatycznej dala grupa „Jordan"(1993r.), obecnie spotykająca się w parafii katedralnej.
Aktualnie w Diecezji Łomżyńskiej działa dwadzieścia grup Odnowy, w jedenastu miejscowościach: Czyżew, Długosiodło, Grajewo, Kolno, Łomża, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Szczuczyn, Wysokie Mazowieckie, Wyszków, Zambrów.

STRUKTURA

Struktura Odnowy ma charakter porządkująco – doradczy. Osoby pełniące poszczególne funkcje podlegają władzy kościelnej Biskupa miejsca, same bardziej służą niż zarządzają.
Wspieraniem i podtrzymywaniem Odnowy na świecie zajmują się Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS). W Polsce koordynowaniem działań grup modlitewnych zajmuje się Krajowy Zespół Koordynatorów (KZK), który tworzą przedstawiciele diecezji: ksiądz (mianowany przez biskupa) i osoba świecka (wybrana we. lokalnego zwyczaju). Z ramienia Episkopatu krajowym duszpasterzem Odnowy w Duchu Świętym jest ks. bp Bronisław Dembowski.
Funkcję koordynatora Odnowy w Duchu Świętym w naszej diecezji pełni ks. dr Wojciech Nowacki, a świeckim koordynatorem jest Norbert Dawidczyk (Ostrołęka).
Parafialną rzeczywistość Odnowy tworzą grupy modlitewne (wspólnoty) za które odpowiedzialność podejmują liderzy świeccy i ksiądz - opiekun wyznaczony przez proboszcza.

SPECYFIKA CHARYZMATYCZNEJ GRUPY MODLITEWNEJ

Osoby i całe grupy Odnowy budują swoje życie duchowe na poznaniu i doświadczeniu Zmartwychwstałego Pana, które dokonuje się w sposób znamienny przez przeżycie chrztu w Duchu Świętym - czyli ożywienia łask sakramentów chrztu i bierzmowania, i ma wpływ na codzienne życie danej osoby.
W centrum zainteresowania uczestników Odnowy znajduje się: działanie Ducha Świętego, doświadczenie religijne, charyzmaty, nowe formy modlitwy, aktywny udział świeckich w życiu Kościoła, praktyka ekumeniczna.
Działania grupy modlitewnej podyktowane są realizacją celów Odnowy Charyzmatycznej. Podstawowym zaś zadaniem spotkania modlitewnego jest uwielbienie Boga i budowanie wspólnoty wierzących.

CELE Odnowy rozeznane przez ICCRS wynikają z kierunków rozwoju Kościoła, wskazanych przez Sobór Watykański II:

1. Pomagać w dojrzałym i stałym osobistym nawróceniu do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

2. Wspierać i podtrzymywać osobistą i zdecydowaną odpowiedź na Osobę, obecność i moc Ducha Świętego.

3. Wspierać i podtrzymywać przyjęcie i korzystanie z darów duchowych, nie tylko w ramach Odnowy, lecz także w łonie całego Kościoła.

4. Podtrzymywać dzieło ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, łącznie z ewangelizacją osób będących poza Kościołem, ewangelizacją chrześcijan tylko z nazwy, a także ewangelizacją kultury i struktur społecznych.

5. Podtrzymywać wzrost w świętości przez integrację darów charyzmatycznych z pełnią życia Kościoła.

SPOSOBY REALIZACJI celów przez grupy Odnowy w Diecezji Łomżyńskiej cechuje duże zróżnicowanie. Jest to wynik rozeznania drogi rozwoju poszczególnych wspólnot, uzależniony od potrzeb lokalnego Kościoła i charyzmatu danej grupy.
Najczęściej podejmowane dzieło to Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) prowadzone przez księdza i grupę świeckich, gdzie przekazywany jest kerygmat. wsparty osobistym świadectwem wiary. REO prowadzi do modlitwy o chrzest w Duchu Świętym oraz do dalszej formacji i zaangażowania w życie Kościoła poprzez uczestnictwo w grupie modlitewnej lub w innym ruchu kościelnym.
W wielu miejscowościach członkowie grup Odnowy angażują się w przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania, posługują modlitwą wśród chorych, organizują koncerty ewangelizacyjne, uczestniczą w dziełach charytatywnych w swoich parafiach.

AKTUALNOŚCI

Od kilku lat grupy Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji spotykają się by celebrować Wigilię Zesłania Ducha Świętego w katedrze łomżyńskiej. Każdego roku dołączają do nas przedstawiciele innych ruchów i organizacji oraz parafianie. Drugie wspólne spotkanie ma miejsce w grudniu, w wigilię Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wspólny śpiew Akatystu w adwentowej atmosferze uczy prawdziwego nabożeństwa do Matki Bożej i pomaga w naśladowaniu Jej współpracy z Duchem Świętym.
Na przełomie stycznia i lutego w Ostrołęce odbywają się spotkania charyzmatyczne(OSCH), które gromadzą osoby zaangażowane w Odnowę w Polsce północnowschodniej. Dają okazję do odczuwania obecności Chrystusa pośród nas i radość doświadczania wspólnoty w Duchu Świętym.
Od początku istnienia Odnowy w diecezji, każdego roku, w maju, pielgrzymujemy na Jasną Górę by razem z charyzmatykami z całego kraju i zagranicznymi gośćmi uczestniczyć w Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym.

FORMACJA

Uwielbienie Boga to podstawowe zadanie stworzenia – człowieka. Cotygodniowe spotkania modlitewne grup Odnowy dają taką możliwość. Przez robienie tego, co powinno się robić człowiek dojrzewa i wzrasta. Proces ten jest też stymulowany przez oddziaływanie grupy.
Formacja w Odnowie prowadzona jest na dwóch poziomach: ogólno ludzkim i duchowym. Uczestnicy grup Odnowy mają możliwość uczestniczyć w konferencjach w ramach cotygodniowych spotkań modlitewnych, podejmować refleksję i ubogacać się świadectwem w małej grupce dzielenia się życiem. Poza tym, dla zainteresowanych, organizowane są weekendowe spotkania formacyjne oraz tygodniowe rekolekcje wakacyjne. Możliwości te dostosowane są do indywidualnych potrzeb poszczególnych grup i osób.

KONTAKTY

Koordynatorzy diecezjalni:
Ks. Adam Ulatowski

Dorota Śledzińska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odnowa w Duchu Świętym w Polsce posiada pismo formacyjne: „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym" - dwumiesięcznik wydawany w Pelplinie, który można zaprenumerować. Informacje pod adresem:

"Zeszyty Odnowy"
Wydawnictwo "Bernardinum" Sp. z o.o.
ul. Bpa Dominika 11
83-130 Pelplin
tel.:(058) 536 17 57 wew. 26
fax: (058) 536 17 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.bernardinum.com.pl

opracowała: Bożena Skuriat

www.odnowa.ostrow-maz.pl