NAUCZANIE

Uzdrawiająca Adoracja NS w ciszy- ks. Andrzej

Filmik TUTAJ

 

Homilia ks. Andrzeja - przyjęcie Naszego Credo -2018

Dzisiejsza Ewangelia objawia nam jak potrzebna jest wspólnota. Jak bardzo ważna jest modlitwa wstawiennicza. Czterech ludzi przynosi do Jezusa człowieka sparaliżowanego, a Jezus uzdrawia go. Sparaliżowany człowiek w sensie fizycznym, ale może być także sparaliżowany w sensie duchowych czy psychicznym – nie ma możliwości, aby samemu sobie poradzić... potrzebuje pomocy bliźnich, potrzebuje wspólnoty. Samotny schorowany człowiek, często traci nawet nadzieję na odmianę sytuacji... ale na szczęście jest jeszcze wspólnota... są Ci którzy mają wystarczającą wiarę i siłę by przynieść tego bezsilnego człowieka do Jezusa, by prosić za niego...
W wielu miejscach Ewangelii Pan Jezus zanim dokona uzdrowienia zazwyczaj domaga się wiary od człowieka chorego, a zauważmy, że tym razem uczynił cud ze względu na wiarę tych czterech, którzy włożyli sporo wysiłku by przynieść chorego do Jezusa... Widzimy więc jak ważna -jak potrzebna jest wspólnota i modlitwa wstawiennicza...

Czytaj więcej...

Rozgrzewka przed modlitwą- wrzesień 2017

Kazanie odpustowe K. Andrzeja w Kamiance - święto św. Anny

Komentarz Ks. Andrzeja podczas Bożego Ciała

Komentarz Ks. Andrzeja wygłoszony przy drugim ołtarzu na trasie procesji Bożego Ciała w dniu 15.06.2017
Ołtarz przy którym się znajdujemy przygotowała Wspólnota Odnowy w Duchu Św. Hasło, które zamieściliśmy: „Per Mariam ad Jesum” (tzn. Przez Maryję do Jezusa), wizerunek Maryi Eucharystycznej oraz różaniec nawiązują do obecnego Roku Maryjnego w związku z objawieniami w Fatimie.
W pewnych nurtach religijnych, deprecjonuje się Maryję; twierdzi się, że Ona przesłania Jezusa. Być może ktoś zastanawia się, dlaczego w ur. Bożego Ciała eksponujemy Jej wizerunek... Otóż dlatego, by podkreślić Jej ogromną rolę w naszej drodze do Jezusa. To przecież Ona wydała na świat Zbawiciela. Nie możemy więc zapominać wdzięczności dla Matki. Maryja choć zawsze jest tam gdzie Jej Syn to jednak nigdy Go nie zasłania, przeciwnie... zawsze wskazuje drogę do Niego. Jedyne czego pragnie to doprowadzić wszystkich ludzi do Jezusa i dlatego wzywa do modlitwy różańcowej.

Czytaj więcej...

Zesłanie Ducha Świętego - homilia Ks. Andrzeja

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia.
Dzisiejsza uroczystość zesłania Ducha świętego uświadamia jak bardzo potrzebujemy daru Ducha Św.
Potrzebowali Ducha Świętego przestraszeni i zrezygnowani Apostołowie... Kiedy Duch Święty przyszedł i dokonał tego co wydawało się niemożliwe: uczniowie opuszczają bezpieczną kryjówkę i nie lękając się już zagrożenia życia rozpoczynają wszędzie głosić Ewangelię...
Ducha Świętego potrzebowała Polska ziemia. W czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny św. Jan Paweł II wołał w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój i niech odnowi oblicze tej ziemi”... I Duch Święty dokonał tego co wydawało się niemożliwe: nastąpił przełom w przezwyciężaniu niszczącego systemu....

Czytaj więcej...

Rachunek sumienia wg metody Ignacego Loyoli

Rachunek sumienia praktykujemy przynajmniej przed przystąpieniem do sakramentu Pokuty i Pojednania.
Św. Ignacy Loyola zachęca, by rachunek sumienia uczynić codzienną praktyką. On sam badał swe serce wiele razy w ciągu dnia. Źródłem jego swoistej obsesji refleksyjności nie było chorobliwe poczucie winy, lecz fascynacja miłością zaofiarowaną mu przez Boga. Inigo Loyola, wielki mistyk i człowiek apostolskiego czynu, odczuwał głęboką potrzebę zanurzania się w miłości Trójcy Świętej, dziękowania za nią i sprawdzania siebie, czy w minionym czasie (godzinie, dniu) działał zgodnie z Duchem Miłości. Za uchybienia od razu przepraszał, postanawiał poprawę i prosił o umocnienie w miłosnym nastawieniu.

Czytaj więcej...

www.odnowa.ostrow-maz.pl