REO

Co to jest REO i dla kogo?

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym, tzw. REO
to rekolekcje dla wszystkich, którzy:

- przeżywają w swoim sercu jakąś tęsknotę za Bogiem,
- wydaje im się, że Bóg jest daleki, nieznany lub znany za mało,
- stracili sens swego życia lub pogubili się w życiu,
- pragną zbliżyć się do Pana Boga, poczuć Jego Miłość

REO to cykl siedmiu cotygodniowych spotkań, które pomagają doświadczyć obecności i Miłości Pana Boga w naszym życiu.

Dokonuje się to poprzez słuchanie konferencji, dzielenie się doświadczeniem własnego życia, uczestniczenie w Eucharystii, modlitwę osobistą i radosne śpiewanie na chwałę Pana.

Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości, dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat.

Ostrowskie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym organizują REO raz w roku.

Nie zwlekaj - skorzystaj z tych wyjątkowych rekolekcji.

„Drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i ja cię miłuję”
Iz 43,4

Wskazówki do modlitwy osobistej podczas REO:

* uświadom sobie, że znajdujesz się w obecności miłującego cię Pana Boga. On jest tu, w tym pomieszczeniu, już czeka na ciebie.

* zwracaj się teraz do Ducha Świętego - proś, by ci pomógł się wyciszyć, by ofiarować ten czas Jezusowi,by zabrał wszystkie sprawy, które zaprzątają twoje myśli ( nie martw się, że będą wracać ), by przygotował twojeserce na przyjęcie Słowa Bożego itd. ( trzeba byś to wyraził swoimi słowami ),

*zwracaj się też do Maryi, niech ogarnia cię swoją modlitwą ( Ona już to robi, ale wyraź to słowami ),

*teraz przeczytaj powoli tekst przeznaczony na dzisiejszy dzień, raz, potem po chwili drugi raz,¨ dalej w ciszy zatrzymaj się nad jego treścią, do dalszego rozważania wybierz cały tekst, bądź np. jedno zdanie,które w szczególny sposób poruszyło twoje serce,

* zastanów się, co Pan Bóg chce ci przez to Słowo powiedzieć, na co uwrażliwić, jak chce ukazać siebie,

*kończąc rozważanie, zanotuj główne myśli płynące z refleksji,

*modlitwę zakończ dziękując Panu Bogu za wspólnie spędzony czas.

 

 

www.odnowa.ostrow-maz.pl