ADOPCJA W AFRYCE


AKTUALNOŚCI: Przerwanie Adopcji w Afryce

O. Jan Kupis zajmujący się od 2001r adopcją dzieci w Togo, zostaje przeniesiony do dalszej pracy duszpasterskiej w Polsce. Wobec tego nasze działania adopcyjne zostają zawieszone do czasu wyznaczenia nowego kapłana do tej misji. Mamy nadzieję, że jak najszybciej uda się nam wznowić adopcję.

Oto list, jaki otrzymaliśmy od o. Jana

-----------------------------------------------------------

KILKA LISTÓW I ZDJĘĆ

"NASZA" RODZINKA :)

 

 

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?Jesienią 2005r nasza wspólnota po raz pierwszy podjęła duchową adopcję afrykańskiego chłopca z Togo - Beniamina P. Halawi. Poza modlitwą, finansowaliśmy również jego naukę. Benjamin miał wówczas 16 lat.

Zaczęło się od tego, że Kapłan wywodzący się z naszej parafii – o. Cezary Wieczorek (zdjęcie wyżej) wyjechał na Misje do Togo w Afryce, do parafii Tchebebe i to właśnie za jego pośrednictwem podjęliśmy tę adopcję.
Dziś Benjamin jest już dorosłym mężczyzną, ukończył naukę i został zawodowym żołnierzem. Obecnie pracuje w żandarmerii i chroni ministra.
To dla nas wielka radość i łaska, że mamy możliwość pomóc tym najbardziej potrzebującym.
Oto list jaki otrzymaliśmy od Bożeny Latochy- Dyrektor Centrum Charytatywno- Wolontariackiego „Solidarni”Pragnieniem naszym jest kontynuować Adopcję i pomagać innym dzieciom. O. Cezary zaproponował rodzinę Natalii i Huberta z jego parafii w Tchebebe.

Hubert jest katechistą, Natalia wychowuje ich pięcioro dzieci. Najstarsza Diane (13lat), Michel (9lat), Prudence (6lat), Cezard (3 lata) i maleńka Jeannine.
Nasza pomoc będzie polegała na wsparciu finansowym nauki dzieci oraz modlitwie. Adopcję tę wspólnota podjęła w październiku 2012r.

Podczas trwania Adopcji utrzymywany jest stały kontakt z rodziną. Piszemy do siebie nawzajem listy, przesyłamy zdjęcia, czujemy się ze sobą związani.

Nad wszystkimi formalnościami związanymi z adopcją w naszej wspólnocie czuwa Ewa Kubat.


Oto kolejne zdjęcia i listy od "naszej" Rodzinki z Togo:

 

www.odnowa.ostrow-maz.pl