ADOPCJA W AFRYCE

AKTUALNOŚCI:

KILKA LISTÓW I ZDJĘĆ

"NASZA" RODZINKA :)

 

 

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?Jesienią 2005r nasza wspólnota po raz pierwszy podjęła duchową adopcję afrykańskiego chłopca z Togo - Beniamina P. Halawi. Poza modlitwą, finansowaliśmy również jego naukę. Benjamin miał wówczas 16 lat.

Zaczęło się od tego, że Kapłan wywodzący się z naszej parafii – o. Cezary Wieczorek (zdjęcie wyżej) wyjechał na Misje do Togo w Afryce, do parafii Tchebebe i to właśnie za jego pośrednictwem podjęliśmy tę adopcję.
Dziś Benjamin jest już dorosłym mężczyzną, ukończył naukę i został zawodowym żołnierzem. Obecnie pracuje w żandarmerii i chroni ministra.
To dla nas wielka radość i łaska, że mamy możliwość pomóc tym najbardziej potrzebującym.
Oto list jaki otrzymaliśmy od Bożeny Latochy- Dyrektor Centrum Charytatywno- Wolontariackiego „Solidarni”Pragnieniem naszym jest kontynuować Adopcję i pomagać innym dzieciom. O. Cezary zaproponował rodzinę Natalii i Huberta z jego parafii w Tchebebe.

Hubert jest katechistą, Natalia wychowuje ich pięcioro dzieci. Najstarsza Diane (13lat), Michel (9lat), Prudence (6lat), Cezard (3 lata) i maleńka Jeannine.
Nasza pomoc będzie polegała na wsparciu finansowym nauki dzieci oraz modlitwie. Adopcję tę wspólnota podjęła w październiku 2012r.

Podczas trwania Adopcji utrzymywany jest stały kontakt z rodziną. Piszemy do siebie nawzajem listy, przesyłamy zdjęcia, czujemy się ze sobą związani.

Nad wszystkimi formalnościami związanymi z adopcją w naszej wspólnocie czuwa Ewa Kubat.


Oto kolejne zdjęcia i listy od "naszej" Rodzinki z Togo:

 

www.odnowa.ostrow-maz.pl