HISTORIA WSPÓLNOTY

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej powstała w listopadzie 2001r. jako owoc Rekolekcji Ewangelizacyjnych prowadzonych przez ks. Lecha Szymczyńskiego i Celinkę Piszczatowską z Zambrowa. Pierwszym duszpasterzem wspólnoty został ks. Artur Szurawski, a posługę lidera pełnił Krzysztof Bożykowski.

Wspólnotę stanowiła grupa kilkunastu osób: animatorzy, wywodzący się ze wspólnoty "Miriam" przy parafii Chrystusa Dobrego Pasterza oraz osoby, które dołączyły do wspólnoty po przeżyciu ostatniego REO.
W krótkim czasie wyodrębniły się poszczególne diakonie, zaczęły funkcjonować grupy dzielenia i rozpoczęła się formacja poszczególnych osób.
W grudniu 2002r. odbył się w Kozikach pierwszy dzień skupienia prowadzony przez ks. dr Wojciecha Nowackiego, podczas którego wspólnota przybrała imię „Miłosierdzie”. Odbyły się wówczas również pierwsze wybory lidera. Liderką została Dorotka Wysocka.

Przez następne lata do wspólnoty dołączały kolejne osoby ubogacając ją swoją wiarą i zaangażowaniem. Co roku odbywały się Rekolekcje Ewangelizacyjne, a poszczególne osoby rozpoczynały, bądź kontynuowały swoją formację. Obok spotkań modlitewnych z cyklicznymi konferencjami formacyjnymi, życie grupy wypełniały także wyjazdy wakacyjne i zimowe, spotkania towarzyskie oraz inne wspólne przedsięwzięcia. Istotnym elementem życia wspólnoty jest comiesięczna Msza Św. w naszej intencji oraz godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy.
Ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty było podjęcie Naszego Credo jako stylu życia do którego pragniemy dążyć. Po raz pierwszy zobowiązania Naszego Credo podjęliśmy 12. XII. 2005r. i są one ponawiane co roku.
We wrześniu 2004 r. duszpasterzem wspólnoty został ks. Robert Śliwowski, który wniósł ze sobą nowy entuzjazm, zapał i radość. Wówczas to, powoli formująca się diakonia muzyczna, rozpoczęła posługę oprawy Mszy św. w każdy poniedziałek o godz. 18.00. Zmiany następowały także w gronie odpowiedzialnych, na następną liderkę wybrana została w czerwcu 2006r. Ala Pyśk.

Kolejnym istotnym wydarzeniem we wspólnocie było podjęcie modlitwy za kapłanów, tzw Apostolat "Margaretka", polegający na codziennej modlitwie za wybranego kapłana do końca życia. Obecnie taką modlitwą obejmujemy 40 kapłanów.
W tym też czasie nasza wspólnota angażowała się w pomoc przygotowania ołtarza na procesję Bożego Ciała, a od roku 2005 podjęła już samodzielnie tę posługę.

25 sierpnia 2007r. po objęciu przez ks. Roberta Śliwowskiego funkcji dyrektora administracyjnego w WSD w Łomży, nowym opiekunem wspólnoty został ks. dr Dariusz Wizner, który podjął nauczanie we wspólnocie oraz wprowadził modlitwę Liturgią Godzin. Ks. Darek kładł duży nacisk na pracę wspólnoty w parafii i bycie do dyspozycji ks. Proboszcza. Uświadamiał nam też jak ważne jest kierownictwo duchowe.
8.10.2008 – Bogusia Jastrzębska z naszej wspólnoty, odkrywając powołanie zakonne, wstąpiła do Wspólnoty Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia (CF) w Bliznem k. Rzeszowa.
8 czerwca 2009r. odbyły się kolejne wybory lidera wspólnoty. Nową liderką została Zosia Bikowska.


25 sierpnia 2009r. nastąpiła też zmiana opiekuna wspólnoty. Po objęciu przez ks. dr Dariusza Wiznera funkcji kapelana w Wyższej Szkole im. B. Jańskiego w Łomży, nowym opiekunem został ks. Dariusz Kłosiński. Ks. Darek z zaangażowaniem włączył się w życie wspólnoty. Poprowadził nauczanie we wspólnocie oraz aktywnie wspierał i ubogacał grą na gitarze diakonię muzyczną. Był współorganizatorem i jednocześnie uczestnikiem Rekolekcji Ewangelizacyjnych w naszej parafii.
Z dniem 25.08.2010r ks. Dariusz Kłosiński rozpoczął pracę duszpasterską w parafii św. Wojciecha w Wyszkowie, a nowym opiekunem naszej wspólnoty został Ks. Arkadiusz Ryłka. Ks. Arek prowadził we wspólnocie nauczanie, troszczył się o nasze zaangażowanie w parafii, dzięki czemu mieliśmy dużo więcej okazji do ewangelizowania i wiernej służby Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. W tym czasie diakonia muzyczna oraz kilka osób ze wspólnoty wzięło udział w przedstawieniu pasyjnym „I widzę niebo otwarte” w reżyserii Sławomira Konarzewskiego.

Jesienią 2011 roku świętowaliśmy 10-tą rocznicę powstania wspólnoty organizując dzień skupienia oraz pielgrzymkę dziękczynną do Krakowa, Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej i Oświęcimia.

9 lipca 2012 r wybraliśmy ponownie na lidera wspólnoty- Alę Pyśk, a v-ce liderem został Krzysztof Bożykowski. Nastąpiła też zmiana opiekuna. Po podjęciu przez ks. Arka pracy duszpasterskiej w parafii Sokoły, w dniu 3 września 2012, nowym opiekunem wspólnoty został Ks. Andrzej Łada. Ks. Andrzej był opiekunem wspólnoty siedem lat. Troszczył się o naszą duchowość, prowadził nauczanie, objaśniał Słowo Boże, głosił homilie. Szczególną troską otaczał diakonię muzyczną, wspomagając ją śpiewem i grą na organach. Zadbał też o wybór właściwego nagłośnienia dla diakonii oraz o wyświetlanie tekstów pieśni podczas spotkań modlitewnych. Był naszym spowiednikiem, doradcą i przyjacielem.

26 maja 2012r radowaliśmy się wszyscy przyjęciem święceń kapłańskich Ks. Michała Turbaczewskiego – wywodzącego się z naszej wspólnoty.
10 lutego 2013r z naszej wspólnoty wyodrębniła się nowa wspólnota „córka” w Małkini, która przyjęła imię „Przymierze”. Pierwszą liderką została Danusia Szymańska, a opiekunem- ks. Krzysztof Godlewski.
7.04.2014r mężczyźni z naszej wspólnoty, po kursie przygotowawczym poprowadzonym przez Ks. Andrzeja, zostali uroczyście przyjęci do służby ministranckiej, którą pełnią w każdy poniedziałek podczas Eucharystii o godz. 18.00.


22 czerwca 2015 odbyły się kolejne wybory lidera wspólnoty. Nową liderką została Małgosia Sadłowska, a v-ce liderem została Tereska Klimek.

W lipcu 2016 obchodziliśmy 15-lecie powstania wspólnoty na pielgrzymce do Krakowa- Łagiewnik.

31 grudnia 2016 r wspólnota rozpoczęła posługę wolontariacką w Domu Pomocy Społecznej "Dom z sercem" w Komorowie.

13 listopada 2017r pożegnaliśmy +Krzysztofa Bożykowskiego- pierwszego lidera wspólnoty, który po długiej chorobie odszedł do domu Ojca, pozostawiając po sobie jak najlepsze wspomnienia w naszych sercach –jako wzór dobroci, życzliwości mądrości i prawdziwie Bożej, ufnej pobożności.

28 maja 2018r odbyły się kolejne wybory lidera- nową odpowiedzialną za wspólnotę została Krysia Lignowska, a vice-liderką Basia Gawlik.

Z dniem 22.06.2019r nasz opiekun Ks. Andrzej Łada rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. 2 września 2019r nowym opiekunem wspólnoty został Ks. Maciej Sztych. Ks. Maciej prowadzi nauczanie, objaśnia Słowo Boże, czuwa nad duchowością wspólnoty. W marcu 2020r spotkania wspólnoty zostały zawieszone z powodu rozprzestrzeniającej się w kraju i na świecie pandemii koronawirusa. Po kilku miesiącach zostały wznowione- jednak odbywały się w obowiązującym rygorze sanitarnym. Często miejscem spotkania zamiast salki był kościół parafialny.
14 czerwca 2021r wybraliśmy kolejną Liderkę wspólnoty. Została nią Beatka Grodzka, a v-ce liderem Mariusz Zubowicz. 27.05.2024 wspólnota podjęła duchową adopcję 9 sióstr misjonarek ze Zgromadzenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. 17 czerwca 2024 odbyły się wybory lidera - liderem na kolejną kadencję została wybrana Beatka Grodzka.


 

www.odnowa.ostrow-maz.pl